ałac letni Sarny to zabytkowy obiekt powstały w okresie póĽnego renesansu, a przebudowany w XVIII w. w duchu baroku. Położony jest w Kotlinie Kłodzkiej u podnóża Gór Stołowych od południa i Gór Sowich na północy, zaledwie 4 km. od polsko-czeskiego przej¶cia granicznego w Tłumaczowie ( 20 km. od czeskiego "Skalnego Miasta" - najpiękniejszej czę¶ci Gór Stołowych). Jest to budowla dwukondygnacyjna nakryta mansardowym dachem z lukarnami. Pałac otoczony jest malowniczym parkiem w stylu angielskim, w którym znajduj± się wielowiekowe drzewa. Park okala rzeka Włodzica. W pałacu zachowały się oryginalne elementy wystroju barokowego: klatka schodowa ze stiukami i drewnianymi schodami z XVIII w. oraz dwu kominkowy salon na piętrze. W salonie znajduje się olbrzymi (120 m2) plafon z namalowanym barokowym wyobrażeniem szczę¶cia - mityczn± Arkadi±. Na parterze znajduj± się 3 komnaty posiadaj±ce póĽnorenesansowe sklepienia. Cała pałacowa stolarka kamienna drzwi i okien z czerwonego piaskowca - zachowała sie oryginalna - pochodzi z XVIIw. Za rzek± po drugiej stronie parku wznosi się wzgórze na którym stoi wzniesiony w XVI w. renesansowy zamek Scharfeneck hrabiów von Götzen zbudowany tak, że wła¶nie z pałacowego parku wygl±da najpiękniej. Pałac i park stoj± na skraju trzech górotworów - na zamkowej skarpie rozpoczynaj± się Góry Kamienne; z tyłu pałacu na rzece Włodzicy kończ± się Góry Sowie a z przodu, na rzece ¦cinawce - zaczynaj± się Góry Stołowe.